Eidfjord sentrum sett frå bygdaheimen. Oppdatert søndag 26. juni 2016 klokka 20.54

Denne tenesta vert levert av Okapi AS