Grunna bygging av ny alders- og pleieheim i Eidfjord blir dette kameraet fjerna 1. februar 2017.
 
Due to the construction of a new retirement and nursing home in Eidfjord this
camera will be removed February 1st, 2017.

Eidfjord sentrum sett frå bygdaheimen. Oppdatert tirsdag 21. februar 2017 klokka 17.26

Denne tenesta vert levert av Okapi AS