Grunna bygging av ny alders- og pleieheim i Eidfjord blir dette kameraet fjerna etter 1. mars 2017.
 
Due to the construction of a new retirement and nursing home in Eidfjord this
camera will be removed soon after March 1st, 2017.

Eidfjord sentrum sett frå bygdaheimen. Oppdatert mandag 27. mars 2017 klokka 14.24

Denne tenesta vert levert av Okapi AS