Eidfjord sentrum sett frå bygdaheimen. Oppdatert fredag 9. desember 2016 klokka 00.53

Denne tenesta vert levert av Okapi AS